Krakowski Bal 2019
Podsumowanie

„Nie wszyscy zostaliśmy powołani do robienia rzeczy wielkich, które znajdą się na nagłówkach gazet, ale wszyscy jesteśmy powołani do kochania i bycia kochanymi, gdziekolwiek się znajdziemy”
Jean Vanier

Rok 2019 był dla nas czasem zarówno radosnym, jak i bardzo trudnym. W maju zmarł w wieku 91 lat Jean Vanier, który zapoczątkował wspólnoty L’Arche    najpierw we Francji w 1964 roku, a potem w innych krajach. Jean bardzo kochał Polskę, a pierwsza wspólnota w naszym kraju (i zarazem bloku wschodnim) powstała w 1981 roku w Śledziejowicach i była szczególne bliska sercu naszego założyciela. Często nas odwiedzał, znał wszystkich mieszkańców pierwszego domu po imieniu, a my dziękowaliśmy mu za wsparcie, bez którego nie powstałby to miejsce tak ważne dziś dla blisko 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców Domu Pomocy i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Doświadczyliśmy też pogłębiającej się niepełnosprawności u dwóch naszych długoletnich  mieszkanek:  Aliny, która przyszła do domu Effatha w 1982 roku, i Joanny. Obie panie nie mogą się samodzielnie poruszać, u Aliny postępuje choroba Parkinsona, a Joanna ma głęboka demencję i wymaga całodobowej opieki.

Dzięki środkom z Balu w 2019 roku mogliśmy zapewnić Alinie, Joannie i pozostałym 9 mieszkańcom odpowiednią pomoc i rehabilitację. Wsparcie to pozwoliło również na sfinansowanie branżowej części projektu nowego domu, który umożliwi nam dalsze prowadzenie ośrodka całodobowej opieki dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Obecnie mamy prawomocne pozwolenie na budowę nowego Domu Pomocy w Śledziejowicach i staramy się o środki finansowe i materialne, by ją rozpocząć. Bez pomocy darczyńców i wolontariuszy nie jesteśmy w stanie podjąć tej niezbędnej dla naszych najsłabszych mieszkańców inicjatywy.

Dziękujemy za każde wsparcie, życzliwość i przyjaźń 
Wspólnota w Śledziejowicach

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy!

z wdzięcznością w sercu w imieniu swoim oraz Podopiecznych Fundacji Szkoła bez Barier pragnę podzielić się informacją, jak wykorzystaliśmy środki, które trafiły do nas jako dar przekazany podczas licytacji przeprowadzonej na Krakowskim Balu w 2019 roku.

Kontynuowaliśmy prowadzenie Grupy Wsparcia „Mamo odpocznij – Zadbaj o siebie!”

Inicjatywa Fundacji jest odpowiedzią na lukę w systemie, który nie oferuje wsparcia dla obciążonych fizycznie i psychicznie matek. Organizowaliśmy cykliczne, pięciogodzinne warsztaty terapeutyczne dla kobiet wychowujących niepełnosprawne dziecko (często samotnie). Celem spotkań było: poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, przeciwdziałanie wypaleniu w prywatnych obszarach życia i poprawa jego jakości. Podejmowanie rozmów na trudne tematy dotyczące sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz jego zdrowym rodzeństwem.

Ponadto w trakcie spotkań umożliwialiśmy korzystanie z indywidualnego masażu leczniczego, prowadziliśmy grupowy taniec terapeutyczny, zapoznaliśmy mamy z technikami relaksacji.

„Mamo odpocznij”! - to nie frazes, podczas trwania grupy zapewnialiśmy ciekawe zajęcia dla niepełnosprawnej młodzieży, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Obecnie jest to grupa zaprzyjaźnionych ze sobą kilkunastu niepełnosprawnych osób. Na zajęcia organizowaliśmy transport busami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach.

Przedmiotem naszej troski są również rodziny, w których niepełnosprawne dziecko zmarło po wielu latach edukacji i wymagającej opieki. Tegoroczny Jubileusz 30-lecia Szkoły stawia przed nami wyzwanie, by podczas uroczystych obchodów nie zapomnieć o szczególnych potrzebach tych rodzin. Dlatego zależy nam bardzo by powołać grupę wsparcia również dla Nich.

To kropla w ogromie potrzeb rodzin żyjących na zupełnie innych „wyspach życia” – ufam, że dzięki Naszym wspólnym działaniom nie są to wyspy bezludne.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Fundacji
Katarzyna Smakosz

Powrót do strony głównej
Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem